Het Fenix Multimedia platform

Het Fenix multimedia platform is een platform dat de volgende functionaliteiten kent:

 • Interactieve Voice Response (IVR)
 • Internet/web/e-mail inclusief centrale database
 • SMS
 • Fenix-web-portal en rapportages

Het Fenix platform is vrijwel geheel door Fenix zelf ontwikkeld (op de Tekst-to-Speech module na). Hierdoor hoeven geen dure licenties ingekocht te worden en hebben heeft Fenix de beschikking over de gehele sourcecode van ons platform. Fenix kan hiermee elke functionaliteit benutten die het onderliggende hardware platform biedt, waarbij zij niet afhankelijk is van ‘roadmaps’ van leveranciers.

Fenix gebruikt zo veel mogelijk ‘open standaarden’ en past waar mogelijk ‘open source’ oplossingen toe om ontwikkelkosten te beperken.

Fenix IVR-platform

Het Fenix Voice Response Platform wordt geheel via de web-beheer omgeving beheerd en kan dus vanaf elke computer met een courante browser en een internetverbinding bediend worden. IVR applicaties worden gerealiseerd in een grafische omgeving via ‘drag-and-drop’.

Alle basisfunctionaliteiten zijn via deze interface beschikbaar, zoals:

 • Dialoogbouw via drag-and-drop;
 • Media / geluidsopname beheer, inclusief direct opnemen en weergeven van fragmenten, en up- en downloaden van fragmenten;
 • Volwaardig levenscyclus beheer met een ontwikkel-, test-, debug- en productie-omgeving;
 • Versiebeheer op de IVR-applicaties als ook op de gebruikte voice-fragmenten;
 • Uitgebreide rapportage faciliteiten; zoals management info met call volumes over een bepaalde periode als ook op individueel gespreksniveau waarmee het gebruik van de IVR applicatie in detail is te analyseren.

Met deze omgeving zijn zeer eenvoudig en snel IVR-applicaties te maken, te testen en in productie te nemen. Mede door inzet van Tekst-to-Speech kunnen applicaties ook gerealiseerd worden zonder nieuwe opnames te maken hetgeen het productieproces aanzienlijk versnelt.

Voor specifieke klantwensen kunnen extra componenten aan de grafische omgeving toegevoegd worden. Voor zéér specifieke klantwensen kunnen IVR-applicaties in ‘C’ ontwikkeld worden.

Deze ‘C’-applicaties maken gebruik van de Fenix Voice onderlaag.

Het Fenix IVR-Platform is via ISDN verbindingen gekoppeld met het publieke telefonienetwerk. Via deze verbindingen komt servicenummer- (08x en 09x) en geografisch verkeer binnen. Daarnaast zijn ook diverse VoIP koppelingen beschikbaar.

Fenix Internet-platform

Het Fenix Internet Platform vormt de centrale omgeving van waaruit alle media (zoals IVR, SMS en e-mail) worden aangestuurd.

Daarnaast wordt deze omgeving gebruikt voor de volgende zaken:

 • Klanten sites;
 • Fenix eigen applicaties (rapportage server, platform bewaking, Issue-tracker, Fenix -website, Fenix-Wiki);
 • Back-end voor iOS en Android APP’s;
 • GUI en applicatieserver voor het IVR-platform.

Het internet platform kan op diverse manieren met andere internet platformen (zoals websites van klanten) worden gekoppeld om zodoende op een veilige en betrouwbare manier informatie uit te wisselen. De voorkeur gaat hierbij uit naar communicatie op basis van JSON of XML via https.

Fenix SMS

Via het Fenix platform kunnen SMS berichten verstuurd en ontvangen worden. Hiermee kan een samenhangende dienst ingericht worden met IVR, SMS, e-mail, en eventueel andere media.

Rapportages en SMS-afleverstatus zijn via het Fenix Internet platform op te vragen.

Fenix Web portal en Rapportages

Klanten van Fenix krijgen toegang tot de Fenix Web Portal. In deze klant specifieke omgeving kunnen zij alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor het beheren van hun omgeving. Naast het bouwen en beheren van IVR-applicaties en servicenummers, zijn hier ook diverse rapportages op te vragen. De belangrijkste rapportages zijn:

 • Belstatistieken per uur, per dag, per maand en per jaar;
 • Gebruikersgegevens (informatie ingegeven door de gebruiker in de IVR-applicatie). Hiermee is ook het gebruik van de IVR-applicaties te analyseren;
 • Call Logging.

Fenix Platform Zekerheid

Zaken als data-veiligheid, capaciteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid (door redundantie en platformbewaking) hebben centraal gestaan bij het ontwerp van ons platform. Wij lichten, indien gewenst, graag toe hoe deze zaken bij ons geborgd zijn.

Fenix Support

Fenix biedt 24x7 support voor haar IVR-Platform en de platformen waarvoor Fenix het beheer / de support uitvoert. Hiervoor wordt aan klanten van Fenix een speciaal support telefoonnummer beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft Fenix voor minder urgente zaken een ‘online issue tracker’. Hiermee kunnen klanten in één oogopslag de status van door hun aangemelde issues zien en volgen.